Arketyper – og andre typer

Én af de ting jeg virkelig godt kan lide ved at arbejde med arketyperne er, at de – i modsætning til mange andre former for typologi og personlighedstest – i højere grad åbner for at udvikle og udforske flere dele af vores personlighed.

Selvom selve typerne på mange måder minder om og overlapper med f.eks. Myers-Biggs typerne og Eneagrammet, oplever jeg at disse i højere grad forsøger at ”indhegne” vores personlighed og putte os i kasser hvor vi kun kan være den ene eller det andet.

Arketyperne er i deres natur mere fleksible.

Vi har alle sammen alle arketyperne i os. De er der hele tiden og kan komme til udtryk når vi har brug for dem eller når lejligheden opfordrer os til det. Som moren der pludselig får super-helte-kræfter og kan overkomme det umulige når hendes barn er i fare. Eller den tørre og korrekte bogholder, der slår sig løs på dansegulvet som en anden John Travolta, når han har fået et par drinks til firmafesten.

Fik skæld ud af eneagram-dame

Men også vore gennemgående karaktertræk er ofte mere nuancerede end mange af ”typologierne” giver plads til.

Jeg blev engang ”skældt ud” af en eneagram-dame fordi jeg sagde jeg var både 4’er og 7’er. Det kunne man ikke være mente hun, og hvis jeg havde fået næsten lige mange point på begge to i en test, måtte jeg bare vælge én af dem. For mig føltes det lidt som at skulle save den ene arm af, så jeg opgav eneagrammet i stedet.

Vi er komplicerede skabninger

Moderne mennesker er generelt komplicerede og sofistikerede skabninger med mangefacetterede personligheder. I takt med at vores roller i livet ikke længere er så fastlagte og vi får adgang til at afprøve flere sider af os selv gennem f.eks. kurser, uddannelse, karriereskift og fritidsinteresser får vi også flere ligeværdige delpersonligheder, som ikke vil finde sig i at blive undertrykt.

Samtidigt bliver vi måske også i højere grad forvirret over hvem vi er, for vi lever i en kultur, hvor det hele tiden er op til os selv ikke blot at definere det, men også at vise det til omverdenen gennem vores tilstedeværelse på sociale medier – se: ”Jeg er sådan én der mediterer og er god mod dyr”. Eller: ”Se hvor sportslig og fysisk uovervindelig jeg er, når jeg hver dag poster min løberute på Facebook”.

Iscenesættelsen kræver klare signaler.

Og dét kan arketyperne rent faktisk hjælpe os med:

Når vi ved hvilke arketyper der er mest fremtrædende i vores personlighed (gennem tests og almindelig observation) kan vi bruge den viden til både at styrke vores egen følelse af identitet og de signaler vi sender til verden omkring os. Men samtidigt er arketyperne elastiske på en måde så vi ikke behøver at vælge imellem vores delpersonligheder men kan omfavne dem alle – og måske endda udvikle os ved indimellem at give plads og opmærksomhed til dem vi indtil videre har udviklet mindst.

Selve arketypen repræsenterer (som citatet herover udtrykker) en uendelig sandhed, som transcenderer tid og sted – men hvordan vi arbejder med arketyperne i os selv kan være både bevægende og bevægeligt – og faktisk rigtigt sjovt!

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis du ikke allerede har taget arketypetesten her på siden foreslår jeg at du starter at tage testen her.

Efterfølgende vil du udover dit testresultat modtage en pdf mini-ebog med beskrivelse af alle de tolv arketyper der er med i testen.

Begynd at observere arketyperne hos dig selv og andre og læg mærke til hvordan dine værdier og motivationer kommer til udtryk på forskellige tidspunkter. Hvis du har brug for hjælp eller bare gerne vil have en uddybende samtale for at forstå dine arketyper bedre er du velkommen til at kontakte mig med henblik på at få en eller flere coaching sessioner med dette tema.

Spørgsmål?

Skriv her eller på mail!