Vær den bedste udgave af dig selv

Har du hørt om ”The blue ocean strategy”?

Helt kort fortalt er det en ny måde at tænke business på, hvor alle – lige som i det store blå hav – har deres helt egen plads eller niche i økosystemet.

I ”The red ocean strategy” (det gamle paradigme) konkurreres der på pris og rå muskelkraft. Den stærke vinder over den svage for der er ikke nok til alle. I stedet for mange forskellige slags fisk ender vi med få store fisk (og en kirkegård på havbunden).

I det blå hav handler det bl.a. om tilpasning og samarbejde, ud fra en tro på, at hvis vi praktiserer fredelig sameksistens og måske endda hjælper hinanden kan vi skabe værdi for alle – både større og mindre fisk.

Det betyder ikke, at små fisk ikke er i fare i det blå ocean. Men faren består i højere grad af, simpelthen at blive overset, fordi mange både små og store fisk prøver at komme til orde på samme tid.

Derfor er branding og historiefortælling vigtigere end nogen sinde før, hvis du vil overleve i erhvervslivet.

Branding er hele din identitet

Og dit brand er mere end et logo. Dit brand er hele din virksomheds identitet og hvordan du interagerer med omverdenen. Jo bedre du bygger dit brand op fra grunden, jo større chance har du for at skabe et solidt fundment for din virksomhed, fordi du gør det lettere for dine kunder og samarbejdspartnere hurtigt at kunne afkode om I er gode for hinanden.

For at adskille dig positivt fra konkurrenterne er du med andre ord nødt til at gøre alt hvad du kan for at være en lækker sild.

Ikke en helt anden slags sild end den du er – tvært imod handler det netop om at være den bedst mulige udgave af dig selv! Den smukkeste sardin du kan være. Eller den klogeste torsk.

For der er kun én af dig, det kan ingen konkurrere med. Og intet sælger bedre end ærlighed.

        Hvordan kan jeg hjælpe?

Der er to muligheder. Den første er at tage et coaching forløb hos mig, hvor vi arbejder målrettet med branding af din virksomhed, og bl.a. ser på hvordan du kan bruge dine arketyper og din personlige historie til at skabe genklang i andre.

Den anden mulighed er, at du kan hyre mig til konkrete opgaver såsom at skrive tekster og lave en hjemmeside i wordpress, eller skabe indhold i form af billeder og grafik til dine platforme på sociale medier.

        Intet af ovenstående er hyldevarer i min butik!

Men jeg påtager mig gerne opgaver, jeg mener mig i stand til at løfte, hvis kemien og timingen er rigtig – så spørg!

  Tell me more!