Hvad er en familie?

Foredrag om moderne familier

Problemet med familie er, at vi tror vi ved hvad det er. Men de billeder vi går rundt med i hovedet passer i dag oftest slet ikke til virkelighedens verden. Så hvordan forholder vi os til de nye relationer, der opstår når familiemønstrene forandres? Hvornår er vi overhovedet i familie? Og er blod virkelig tykkere end vand?

I foredraget, der foregår som en vekselvirkning mellem fortælling og dialog, berører jeg med udgangspunkt i min egen families historie emner som familieidealer, sammenbragte familier og andre nye familieformer, arv og miljø, rødder, slægt og identitet.

Foredraget henvender sig til alle, men er måske især en oplagt mulighed til forældregrupper i skoler og institutioner, og til uddannelsesinstitutioner og foreninger med fokus på sociale forhold, psykologi eller samfundsforhold generelt.

Indsæt links til bog